A+ A A-

Onze visie op crisismanagement

Visie-425x216

Het besef dat kleine incidenten of missers grote gevolgen kunnen hebben, maakt deze organisaties alert. Deze organisaties zijn in staat om uiteenlopende scenario’s te ontwikkelen, te doordenken en op basis daarvan voorbereidingen te treffen.

Crisisplan ondersteunt uw organisatie in de voorbereiding op crises. Wij evalueren uw crisis management capaciteit, staan uw organisatie bij in het nadenken over de crisisorganisatie, en trainen en oefenen het strategisch niveau. Hierbij maken we gebruik van hoogwaardige producten die we speciaal toesnijden op uw organisatie. Innovatieve technische middelen en de laatste wetenschappelijke kennis vormen de basis van ons succes.

Proper Planning and Preparation Prevents Poor Performance

Crises zijn ongewenst, moeilijk te beheersen en kunnen grote schade toebrengen. Een goede voorbereiding op dergelijke verstoringen is daarom noodzakelijk.

Een goede voorbereiding begint met het in beeld brengen van kwetsbaarheden en het op zoek gaan naar mogelijke verstoringen of signalen van naderend onheil. Het vermogen tot improviseren en coördineren wordt daarmee vergroot.

Een goede crisisorganisatie verankert de principes van effectief crisis management. Leidinggevenden worden getraind en geoefend in het nemen van beslissingen onder zware tijdsdruk en bij grote onzekerheid.